Ajuda

Recerca del terreny

A través del cercador de la pàgina web es pot buscar segons diferents ítems establerts (places, municipi, instal·lacions, possibilitat de realitzar servei, etc...).

El calendari de disponibilitat dels terrenys està actualitzat al moment.

Crear un usuari

Per iniciar els tràmits de reserva cal crear un usuari a través de la pàgina web indicant les dades personals i l'entitat de la qual es forma part.

Si l'entitat no està a la base de dades se'n pot crear una de nova en el moment de crear l'usuari.

Cada usuari pot modificar les seves dades personals però si s'han de fer canvis en les dades de l'entitat, s'ha de notificar a Campaments i Més.

A través de l'usuari també es pot consultar l'historial de reserves realitzades.

Petició

La petició és la part del tràmit de reserva en la qual es fa la demanda del terreny d’acampada. Les peticions es poden realitzar a través del web o bé per telèfon.

Què cal tenir en compte per fer la petició:

 • Xarxa d’ús exclusiu per a entitats de lleure, en cas contrari no es poden realitzar peticions ja que quedaran anul·lades automàticament.
 • Totes les peticions s’han de fer amb un mínim de 10 dies d’antelació
 • Només es permet realitzar una sola petició pel mateix grup i les mateixes dates. Si se’n realitzen més, quedaran anul·lades.
 • Màxims i mínims del terreny d’acampada: si se supera el màxim es recomana anar a visitar el terreny d’acampada per valorar-ne l’espai. Els mínims sempre s’han de complir, sinó no es pot reservar el terreny.
 • Compartir: en el cas que es vulgui reservar un terreny amb possibilitat de compartir, cal fer la petició i esperar que Campaments i Més us doni una resposta. El procés consistirà en parlar amb el grup que ja ha reservat sobre la viabilitat de compartir el terreny segons número de persones, edat dels participants, tipus d’activitat, etc. En el cas de compartir no caldrà que cada grup assumeixi el mínim del terreny.

Prereserva

Si totes les dades de la petició són correctes es validarà i s’enviarà el correu electrònic de la prereserva. Aquest correu conté les dades necessàries per poder fer el pagament de la bestreta:

 • Quantitat a ingressar: equival al 30% del cost total previst de la reserva. La bestreta no és retornarà, ni total ni parcialment, en cas d'anul·lació o disminució de dies o de número de participants.
 • Termini per fer l’ingrés: si se supera la data límit per fer l’ingrés establerta en el correu electrònic cal contactar amb Campaments i Més el més aviat possible, tant si es vol anul·lar la prereserva com si es vol allargar el termini per fer l’ingrés.

És imprescindible anar a visitar el terreny d’acampada abans de fer l’ingrés de la bestreta.  

Reserva

Una vegada rebut l’ingrés de la bestreta, Campaments i Més enviarà el correu electrònic definitiu de confirmació de la reserva del terreny d’acampada. Si la confirmació de la reserva es fa 30 dies naturals abans de l’acampada, Campaments i Més tramitarà:

 • Permís del propietari
 • Permís de foc per cuinar amb fogonet de gas en les temporades de Setmana Santa i Estiu. El foc de camp no està permès a Catalunya a no ser que s'aconsegueixi un permís especial (Campaments i Més no gestiona aquest tràmit).
 • Comunicació a l’ajuntament
 • Permisos especials, si s'escau

Si la confirmació de la reserva es fa amb menys 30 dies naturals abans de l’acampada, serà responsabilitat del grup tramitar la comunicació a l’ajuntament i els permisos especials si s’escau. La resta de permisos els seguirà tramitant Campaments i Més.

Els permisos s’enviaran a través del correu electrònic com a molt tard 15 dies abans de l’acampada.

L’entitat que organitza l’activitat serà la responsable d’elaborar el Pla d’Evacuació.

Anul·lacions

Cal tenir en compte que la quantitat de la bestreta no es retornarà, ni total ni parcialment, en cas d’anul·lació.
Totes les anul·lacions i els canvis en les reserves s’han d’informar a Campaments i Més per telèfon o a través d’un correu electrònic.

Liquidacions

La liquidació és la quantitat restant del cost total de l'estada i correspon al 70% del nombre real de persones que finalment han realitzat la sortida. El càlcul de la liquidació es farà assumint el cost mínim de les persones que hi ha establert per cada terreny.

La liquidació s'ha de pagar a la persona propietària del terreny d’acampada a través de la forma de pagament que s'acordi.

Hi ha alguns terrenys de la xarxa que la liquidació de l’estada s’ha de realitzar a través de Campaments i Més un cop finalitzada l’acampada. En aquest cas, cal notificar a Campaments i Més la quantitat real de participants; immediatament es rebrà un correu electrònic amb l’import, el número de compte i el concepte per fer l’ingrés. El període per realitzar aquest ingrés són 15 dies després de rebre el correu electrònic especificant l’import.

La factura del 100% del cost de l'estada s'ha de demanar a la persona propietària del terreny en el moment de fer efectiva la liquidació.

Valoracions

Un cop acabada l’estada s’enviarà un formulari online per donar l’opinió respecte el terreny d’acampada, el procés de reserva i el servei de Campaments i Més.

Per qualsevol incidència abans, durant o després del campament cal informar el més aviat possible a Campaments i Més.