Voleu fer servei als Aiguamolls de l'Empordà?

Voleu incorporar en els vostres campaments una activitat de servei ambiental, tot col·laborant amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà?

Podreu entrar en contacte amb els tècnics dels Parc i col·laborar amb ells en feines d'estudi i millora dels ecosistemes, o de manteniment de les infraestructures d'informació i d'acollida als visitants.

El projecte "Fem servei als campaments!" ha incorporat aquesta nova possibilitat, després de contactar amb el director del Parc Natural. Aquells que aneu de campaments al terreny de La Closa de l'Estanyol, situat dins el Parc, podeu aprofitar aquesta oportunitat, tot fent alguna d'aquestes tasques:

• Desbrossament de camins

• Manteniment de mobiliari de fusta

• Pintar senyalitzacions d’itineraris

• Tècniques de pionerisme amb fusta: bancs, tanques, pontets o passeres, caixes niu...

• Neteja de platges, recs, marges, vores de camps: retirada de residus, control d’espècies invasores o al·lòctones

• Instal·lar les caixes niu, o fer-ne seguiment o netejar-les

• Altres tasques segons necessitats del Parc: informació als visitants, col·laboració en tasques senzilles al costat dels tècnics (censos, plantacions, gestió de basses, seguiment d’itineraris ....)

Cal tenir en compte:

• Els grups hauran de portar els seus propis guants de treball (tipus jardineria)

• Cal passar per la seu del Parc Natural del Cortalet per planificar el servei

 

Si us interessa, ompliu aquest formulari amb temps suficient (mínim 2 mesos abans del campament).

 

Si feu els vostres campaments, en d'altres comarques, recordeu que també hi ha possibilitat de fer servei en col·laboració amb d'altres parcs naturals i amb els propietaris d'alguns terrenys d'acampada. Consulteu aquí les opcions.

 

Gràcies per contribuir a deixar aquest món millor de com l'hem trobat!