News

Notice: News is only available in Catalan.

Què podem fer quan fa fred?

Ja som a l’hivern i moltes entitats de lleure aprofiten per marxar de campaments i sortides. Sembla que amb el fred sigui més difícil preparar activitats però només ens fa falta fer volar la imaginació.

Un any més, s'inicia la campanya de sensibilització davant els riscos de l’hivern: nevades i glaçades, allaus, onades de fred, intoxicacions amb calderes i escalfadors, ventades i mesures de prevenció d’incendis forestals a l’hivern.

La xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ha publicat un díptic per als ciclistes als espais naturals protegits.

Voleu incorporar en els vostres campaments una activitat de servei ambiental, tot col·laborant amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà?

103 terrenys d'acampada en 49 poblacions

23.431 persones acampant en terrenys de la xarxa

80 persones realitzant actuacions ambientals

Quan marxem de campaments hem de conèixer molt bé els riscos que ens envolten.

Arriba l’estiu i toca preparar tots els aspectes dels campaments més llargs i esperats del curs: activitats, temes legals i burocràtics, intendència, logística...

Tots els agrupaments organitzem un dia o altre activitats de pionerisme, activitat tradicional de l’escoltisme consistent en la construcció d’instal·lacions per al campament, com ara bancs, taules, cabanes, ponts, papereres o pals per banderes.

Pages