Fem Campaments!

Fem Campaments! - Activitats educatives en la natura

L'any 2001 l'ATAC (Associació d'Entitats pel Foment dels Terrenys d'Acampada de Catalunya) va editar aquesta publicació amb la intenció de constatar els mínims imprescindibles que els campaments han de reunir per garantir-ne la qualitat desitjada.

Aquest document pot ser molt útil tan pels caps i monitors com per les persones i administracions que es relacionen d'una manera o altra amb les acampades. Pels caps pot ser una bona ajuda per planificar i realitzar uns campaments de qualitat respectuosos amb el medi social i natural. Pels segons és una bona manera de constatar el valor social i educatiu de les acampades, així com la tasca que duen a terme les entitats juvenils d'educació en el lleure.