Entorn natural i ciutadania ambiental

Reflexió sobre com les activitats educatives de campaments i d'implicació en projectes de millora ambiental que realitzen les entitats de lleure contribueixen a la creació de ciutadania ambiental crítica

Revista Illacrua, nº 163, novembre 2008