Interpretació ambiental interactiva als terrenys d'acampada

Explicació dels 6 plafons d'IAI instal·lats. Aquesta proposta innovadora pretén que, a través del joc, els grups acampats coneguin més a fons el seu entorn natural.

Pàgina web “Viu la Terra” de la xarxa de custòdia del territori, març 2012