I vosaltres, com recicleu durant els campaments?

Quan marxem de campaments és inevitable generar residus que haurem de gestionar per minimitzar l’impacte en el medi. Si ho planifiquem bé, aquesta gestió durant els campaments serà més bona i podrem treballar perquè els infants es facin també responsables d’aquesta tasca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: AEiG Sant Sadurní

 

En primer lloc hem de conèixer el sistema de reciclatge utilitzat en el municipi on realitzarem la nostra activitat. Actualment, en molts municipis catalans s’està començant a aplicar el sistema de recollida anomenat "Porta a porta".

Es tracta d’un model de recollida selectiva de residus municipals on els usuaris són els que separen les diverses fraccions, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors permanents es deixen a la via pública. Així doncs, els residus es recullen al carrer segons un calendari preestablert.

Perquè aquest sistema funcioni, és necessari que la separació de cada residus es faci correctament.

  • Fracció orgànica: restes vegetals, restes de menjar, paper de cuina, etc. Per aquesta fracció s’han d’utilitzar bosses compostables.
  • Paper: tot tipus de paper i cartrons sempre i quant no estiguin molt bruts. Les fotografies cal tirar-les al rebuig.
  • Envasos: de tot tipus (iogurts, aigua, detergents, lleixiu, bosses, etc.), llaunes de conserves i refrescos, brics, tapes metàl·liques, safates de porexpan, paper d'alumini…
  • Vidre: ampolles i pots de vidre, cal treure el tap. No hi abocarem bombetes, ceràmica o miralls.
  • Resta: burilles, compreses, bolquers, pols d'escombrar, paper transparent, cotó fluix, bolígrafs, llapis usats, fregalls…

Normalment, en el sistema de recollida Porta a porta, també s’habilita una àrea de contenidors per dipositar les escombraries en el cas que no haguem pogut treure la fracció el dia corresponent. Aquests contenidors només s’han d’utilitzar en casos puntuals per solucionar imprevistos que puguin sorgir. Si veiem que els contenidors són plens cal avisar ràpidament a l’ajuntament.

Si al final del campament hem generat algun residu que no és propi de les fraccions típicament municipals com tendals, plàstics, roba, bidons, ferralla, fustes, olis de cuinar, entre d’altres, cal que els portem a la deixalleria més propera. En cap cas ho deixarem al terreny d’acampada o a l’àrea de contenidors.

És molt important que ens adaptem al funcionament dels pobles que acullen les acampades per tal de minimitzar l’impacte de la nostra activitat i tenir una bona relació amb les persones que hi habiten.

Per uns campaments respectuosos amb el medi i amb les persones!

 

Altres articles d’interès:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: AEiG Xaloc