Nou Decret d'Activitats de Lleure

A partir de l'1 de novembre de 2016 entra en vigor el nou Decret de Lleure 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys que substitueix a l'actual decret 137/2003.

Amb aquest nou Decret es vol actualitzar, simplificar i adaptar l’anterior a les noves realitats socials que han anat sorgint. Segons la Generalitat, aquests canvis tenen com a finalitat reforçar la qualitat i la seguretat de les activitats de lleure perquè compleixin plenament amb la seva finalitat educativa.

A continuació us facilitem un resum dels canvis més destacats:

- Cal notificar les activitats d’una durada igual o superior a 2 nits consecutives

- Afecta a les activitats de lleure on hi participin grups de 4 o més persones menors de 18 anys

- Si es presenta la notificació d'activitats via telemàtica cal fer-ho fins a 7 dies abans de l'inici de l'activitat. Presencialment segueix sent necessari fer-ho amb 20 dies d'antel·lació.

- Incorpora l’especificitat d’activitats esportives: casals esportius, estades o campus esportius i rutes esportives

- Les activitats fisicoesportives del tipus escalada, vies ferrades, alta muntanya, etc., queden regulades pel decret 56/2003 i, per tant, cal titulació especialitzada per poder-les realitzar

- Totes les activitats amb pernoctació s’han de dur a terme en instal·lacions inscrites al Registre d’instal·lacions destinades a infants i joves (enllaç registre), excepte en el cas de ruta, camp de treball i acampada

- Tot l’equip dirigent ha d’estar present sempre en l’activitat

- Els membres de l'equip de dirigents i l'equip de suport han de tenir el certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual

- Es modifiquen les ràtios que ha de complir l'equip de monitors/es (taula resum)

- Incorpora el personal de suport (taula resum)

- L'entitat ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil amb uns límits mínims d'indemnització de 300.000€ per víctima i 1.200.000€ per sinistre

 

Podeu consultar el document complet de la normativa clicant el següent enllaç.

Que tingueu uns bons campaments!