Preparats, llestos... CAMPAMENTS!

Si heu sobreviscut a la tria de terreny d'acampada us volem felicitar, ja esteu a punt per preparar els campaments de primavera!

En molts casos durant la setmana santa es fan els primers campaments del curs amb els infants; un gran repte dels educadors que ens permetrà viure una experiència única.

A nivell pedagògic és el moment de fer volar la imaginació i preparar activitats que permetin als infants aprendre en contacte amb la natura. Però en aquest moment creatiu no hem de perdre de vista les eines legals de les que disposem i que ens permetran dur a terme uns campaments segurs.

 • Coneixem les normatives que afecten els campaments, tant les d’àmbit general com les específiques del municipi o l'espai natural on durem a terme els campaments.
 • Hem fet totes les gestions necessàries per tal de tenir els permisos administratius que ens fan falta. En tenim comprovant escrit que ho demostra.
 • Hem preparat el dossier d'acampada amb l'equip de caps i l'hem revisat amb els responsables de l'associació
 • Hem fet una reunió amb els pares i mares dels nois i noies. Ells saben què farem i hi estan d’acord.

També cal que tinguem en compte l'impacte que generem tan en l'entorn natural com al social que acull les nostres acampades

 • Ens hem proveït de tot el material necessari tenint present la seguretat, l’economia i també els aspectes ecològics.
 • Hem previst el mínim d’infraestructura que permeti el desenvolupament de manera digna de les activitats pròpies del campament. Les instal·lacions seran respectuoses amb el medi, còmodes i segures.
 • Hem previst la infraestructura necessària per a fer la recollida selectiva de deixalles en el campament, així com per evitar la contaminació de les aigües i el sòl amb les nostres aigües residuals.
 • Les nostres latrines seran higièniques, discretes, ecològiques, i no deixaran rastre.
 • Tindrem el campament endreçat i procurarem que quedi integrat en el medi.
 • El lloc podrà recuperar íntegrament el seu estat inicial un cop acabat el campament d’estiu. Ens emportarem tot allò que hi hem dut.
 • En les excursions, rutes, etc. vigilarem l’erosió del terreny, seguirem els camins, evitarem les àrees fràgils. No deixarem rastres.
 • No causarem molèsties als habitants del lloc i del voltant del campament d’estiu. No els atabalarem amb les nostres activitats.
 • Les nostres activitats respondran als plantejaments educatius de les nostres associacions i vetllaran per la seguretat dels nois i noies.

Legislació a tenir en compte

 • Activitats de lleure: el Decret 137/2003, de 10 de juny,  és el que regula les acampades juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies i les rutes  en les que participin menors de divuit anys.
 • Permisos especials: en cas que l'acampada es dugui a terme en un municipi o en un espai natural que hagi establert permisos extraordinaris, caldrà tramitar-los
 • Acampada lliure: l'acampada lliure està sotmesa totalment a l'àmbit de competències dels ajuntaments, així que si voleu realitzar acampada lliure caldrà que feu la consulta directament als ajuntaments.
 • Drets d'imatge: la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar.
 • Mesures de prevenció d'incendis forestals: el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. Recordeu que cal estar atents a l'activació del Pla Alfa

I recordeu que si reserveu un terreny de la xarxa de Campaments i Més us ajudarem amb la tramitació d'alguns d'aquests permisos.

Bons campaments i que la natura no ens noti!