Instal·lacions ambientals

En alguns terrenys d’acampada trobarem instal·lacions ambientals, com ara plaques d’energia solar, depuradores biològiques d’aigua o vàters secs. Minimitzem l’impacte ambiental de les acampades i creem contextos educatius, permetent que els infants i joves coneguin vivencialment per uns dies que existeixen alternatives ecològiques viables: esperem que això els motivi a cercar la sostenibilitat en els contextos més amplis i complexos de la societat actual.

 

Compostadors

Els compostadors tracten la brossa orgànica generada durant els campaments (restes de menjar) al mateix terreny d’acampada. Estalvien dur als abocadors el 40% en pes de la brossa, de manera que contribueixen a allargar la seva vida útil i eviten problemes com contaminació d’aigües, olors desagradables i malbaratament de recursos. El compost resultant conté nutrients assimilables per les plantes, contribueix a millorar el sòl i evita l’erosió, alhora que també és un factor clau en el cultiu ecològic.

Com l’hem de gestionar?

 • Remenem la pila regularment.
 • Si plou, assegurem-nos que la tapa estigui abaixada.
 • Si la pila té poca humitat, reguem-la, procurant que quedi humida però no xopa

 

Vàters secs

Els vàters secs permeten tractar els excrements sense utilitzar aigua, aprofitant els cicles biològics naturals que transformen una matèria orgànica problemàtica (excrements) en compost, un producte inofensiu i útil per a les plantes. No fan servir aigua ni cap producte químic i, per tant, ni malbaraten ni contaminen l’aigua.

Com l’hem de gestionar?

 • Després de fer-lo servir, aboquem una mica de palla del calaix.
 • Si fa pudor, aboquem força quantitat.
 • No cal que busquem la cadena, no n’hi ha!
 • Si només hem d’orinar, millor al bosc!

 

Depuradores biològiques amb aiguamoll

Les depuradores biològiques amb aiguamoll tracten les aigües brutes provinents les aixetes i les dutxes, tot retornant aquestes aigües al medi en condicions de qualitat, o bé tornar-les a aprofitar per omplir les cisternes dels vàters, aconseguint així un important estalvi d’aigua potable. Alhora, l’ ecosistema d’aiguamoll fa augmentar la biodiversitat local aportant un punt d’aigua de gran utilitat per a moltes espècies animals, sobretot a l’època d’estiu.

Com l’hem de gestionar?

 • Preferentment, fem servir sabons naturals i biodegradables.
 • Racionalitzem l’ús de productes de neteja com ara detergents, desinfectants, lleixiu, etc.
 • No entrem dins el tancat ni malmetem les plantes de l’aiguamoll.

 

Energia solar tèrmica

Els sistemes d’energia solar tèrmica permeten obtenir aigua calenta per a les dutxes i les piques dels terrenys d’acampada amb instal·lacions gràcies a l’aprofitament directe de l’energia solar. És una solució eficaç per lluitar contra la contaminació atmosfèrica i l’efecte hivernacle, molt relacionats amb la producció i la utilització de fonts convencionals d’energia. A més, s’eviten les infraestructures de transport de l’energia i s’utilitzen equips senzills i fiables instal·lats per empreses locals.

Com l’hem de gestionar?

La quantitat d’aigua que poden escalfar al dia és limitada. Mirem de fer servir només la quantitat d’aigua calenta necessària.

 

Energia solar fotovoltaica

Els sistemes d’energia solar fotovoltaica transformen l’energia dels raigs solars que arriben als terrenys d’acampada en energia elèctrica per a la il·luminació i els endolls. Produeix energia sense impacte mediambiental i de sorolls, i també presenta avantatges com la senzillesa, la modularitat i la fiabilitat.

Com l’hem de gestionar?

L’energia que poden acumular les bateries és limitada. Evitem despeses innecessàries d’energia, com deixar els llums dels lavabos encesos quan no es fan servir. Evitem també endollar-hi aparells que consumeixin molta energia.

 

Eco-kits

Si sou un agrupament de MEG, a la vostra demarcació territorial podeu demanar en préstec l’eco-kit sencer o només la part que us interessi. Cada eco-kit consta de:

 • 1 cuina solar parabòlica + olla especial
 • 1 carregador solar universal (per a mòbils i altres)
 • 1 fanalet solar
 • llanternes de tracció mecànica amb manovella

Com l’hem de gestionar?

Manipulem els aparells amb cura, evitant cops o exposicions a la pluja. En el cas de les cuines solars, cal anar amb compte perquè és perillós col·locar-se al davant: us podríeu cremar! Sigueu prudents i seguiu les instruccions que us entreguen amb l’eco-kit.

 


Descarregueu-vos la Guia de campaments ecològics clicant la imatge: