Equip humà

L’equip humà de Campaments i Més està  format per tres persones de les quals, cada una desenvolupa unes tasques concretes:

  • Coordinació del Projecte: desenvolupament del projecte global, polítiques de comunicació i suport a l’administració. Ona Yánez Vilanova
  • Gestió administrativa: es responsabilitza de tota la gestió de la central de reserves dels terrenys d’acampada, l’atenció als acampats i es relaciona amb els propietaris de la xarxa. Núria Martínez Soler
  • Tècnic de medi ambient: vetlla per la creació de nous projectes de voluntariat ambiental en relació amb altres entitats, innova en la creació de noves instal·lacions ambientals i desenvolupa materials pedagògics ambientals. Lluís Llerena del Castillo

La coordinació general del servei i el desenvolupament de nous àmbits de treball es fa des de la Fundació Josep Sans.

D’esquerra a dreta: Ona, Núria i Lluís