Equip humà

L’equip humà de Campaments i Més està  format per tres persones de les quals, cada una desenvolupa unes tasques concretes:

  • Coordinació del Projecte: desenvolupament del projecte global, polítiques de comunicació i suport a la gestió de reserves. Relació amb les administracions locals i generals. Berta Carbonell
  • Gestió de reserves: es responsabilitza de tota la gestió de la central de reserves dels terrenys d’acampada, l’atenció als acampats i es relaciona amb els propietaris de la xarxa. Víctor Segura
  • Gestió administrativa: es responsabilitza de la gestió de facturació, comptabilitat, pagaments i liquidacions a propietaris. Vera Sánchez

La coordinació general del servei i el desenvolupament de nous àmbits de treball es fa des de la Fundació Escoltes i Guies.