Equip humà

L’equip humà de Campaments i Més està  format per dues persones de les quals, cada una desenvolupa unes tasques concretes:

  • Coordinació del Projecte: desenvolupament del projecte global, polítiques de comunicació i suport a l’administració. Ona Yánez Vilanova
  • Gestió administrativa i medi ambient: es responsabilitza de tota la gestió de la central de reserves dels terrenys d’acampada, l’atenció als acampats i es relaciona amb les persones propietàries dels terrenys de la xarxa. Gestió del projecte Fem Servei als campaments. Núria Martínez Soler

La coordinació general del servei i el desenvolupament de nous àmbits de treball es fa des de la Fundació Josep Sans.