Informes anuals

07/11/2019 - Informes anuals

Posem xifres a la feina realitzada des del servei de Campaments i Més durant el curs 2018-2019.

17/10/2018 - Informes anuals

Resum informatiu de les dades quantitatives del servei de Campaments i Més durant el curs 2017-2018.

30/10/2017 - Informes anuals

Resum informatiu de les dades quantitatives del servei de Campaments i Més durant el curs 2016-2017.

23/09/2016 - Informes anuals

Posem xifres a la feina realitzada des del servei de Campaments i Més durant el curs 2015-2016.

21/10/2015 - Informes anuals

Us presentem les dades quantitatives del servei de Campaments i Més durant el curs 2014-2015.

26/11/2014 - Informes anuals

Ja podeu consultar les dades quantitatives i els projectes realitzats des del servei de Campaments i Més durant el curs 2013-2014.