Què fem?

A Campaments i Més estructurem la nostra actuació en dos àmbits de treball: l’àmbit de “Campaments”, que s’encarrega de la gestió dels terrenys d’acampada, i l’àmbit que s’engloba dins del concepte “i Més” que aporta un valor afegit a totes aquelles qüestions relacionades amb el món de l'acampada juvenil.

Concretament, “Campaments” es basa en la central de reserves de terrenys, que ofereix un servei d’assessorament a les entitats i la gestió de tots els tràmits per a la reserva de les instal·lacions. Actualment disposem de més de 100 terrenys arreu de Catalunya amb o sense instal·lacions, amb capacitats que oscil·len des de les 5 fins a les 200 persones.

Dins l’àmbit “i Més” vetllem per la millora de la qualitat dels campaments i sortides a través d’accions educatives, socials i mediambientals. Amb l’objectiu de facilitar l’accés al medi d’una manera responsable, proposem una aproximació a l’entorn natural que garanteixi una educació de qualitat. És per això que desenvolupem recursos educatius que posem a disposició de qui hi estigui interessat i projectes d’ambientalització de terrenys d’acampada i equipaments a fi de construir contextos educatius que permetin als grups dur a la pràctica actuacions ambientals vivencials.

Treballem per l’acampada a Catalunya

  • Oferim recursos relacionats amb l’acampada
  • Oferim gestió de permisos als grups
  • Treballem amb l’administració local i general

Fem projectes ambientals

  • Aportem recursos d'educació ambiental amb la creació de contextos educatius d'equipaments ecològics, amb la instal·lació de plafons d'interpretació ambiental interactiva, i amb la publicació de recursos pedagògics (enllaç)
  • Projecte “Fem servei als campaments!”: treballem en xarxa amb propietaris i administracions per a que els grups que utilitzen els terrenys de la xarxa realitzin tasques de millora en l’espai que ocupen, ja sigui recuperant i marcant camins, fent tasques de recuperació o netejant i mantenint espais naturals i protegits.

Fem custòdia

Amb l’activitat de les acampades es promou un doble ús dels prats al llarg de l'any: l’ús ramader i les activitats de lleure. Aquestes accions afavoreixen la diversificació econòmica de les zones rurals. Alhora garantim que els prats, el sotabosc i els camins es conservin nets.