Qui som?

Campaments i Més és la central de reserves de terrenys d’acampada de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), gestionada a través de la Fundació Escoltes i Guies (FEG), que administra la Xarxa de Terrenys d’Acampada més gran de Catalunya i la posa a l’abast de totes les entitats d’educació en el lleure infantil i juvenil interessades en l’acampada. La Xarxa de Terrenys de Campaments i Més disposa d’un ampli ventall d’instal·lacions perquè cada grup trobi l’opció que més s’adeqüi a les seves necessitats. Al mateix temps, ofereix recursos, solucions i alternatives sobre totes aquelles qüestions relacionades amb el món de l’acampada infantil i juvenil. Entre les seves funcions cal destacar la de vetllar per facilitar l’accés i la pervivència del medi natural.

Cultura corporativa

Història

Campaments i Més es va crear el curs 2002/2003 després del tancament de l’Associació de Terrenys d’Acampada de Catalunya (ATAC). En aquest moment es va fer palesa la necessitat d’un element aglutinador sobre el fet d’acampar a Catalunya i MEG va liderar el nou projecte “Campaments i Més” per donar servei als agrupaments escoltes i guies de MEG.


El nom de Campaments i Més, es va escollir perquè la intenció no era només oferir una xarxa de lloguer de terrenys d’acampada, sinó que es pretenia oferir recursos, solucions i alternatives a totes aquelles qüestions relacionades amb el món de l'acampada juvenil.


En el seus inicis, el servei comptava amb 51 terrenys. Durant aquest primer curs es van signar 21 convenis, de manera que la Xarxa de Terrenys va augmentar en un 39%, assolint així la xifra de 72 terrenys. Des de llavors el nombre d’instal·lacions que gestiona Campaments i Més ha anat creixent fins arribar actualment, a més de 100 terrenys d'acampada.


Des del curs 2008/2009 la Fundació Escoltes i Guies (FEG) ha assumit la gestió del servei de Campaments i Més. La FJS és una entitat sense afany de lucre d’àmbit català, que té com a missió col·laborar en l’educació dels infants i joves mitjançant el suport a moviments i institucions de joventut catalanes que emprin el mètode escolta i guia.  Estructura la seva actuació en tres àmbits de treball: el social, l’educatiu i el de serveis tots ells en clar suport a l’escoltisme i el guiatge.